Problemet me banim në Zvicër | Gjiganti

Problemet me banim në Zvicër

Në situata të ndryshme edhe shumë shqiptarë kanë nevoja të ndryshme lidhur me çështjen e banimit prandaj më poshtë kemi përmbledhur disa materiale duke u bazuar nga institucionet zvicerane dhe ndërmarrjet private.

Lista e disa webfaqeve »

 1. Homegate
  www.homegate.ch
 2. IMMO SCOUT24
  www.immoscout24.ch
 3. Urban Home
  www.urbanhome.ch
 4. Tutti
  www.tutti.ch
 5. Apartamente, Shtëpi, Zyra
  www.home.ch
 6. Banesa nga Universiteti i Zürichut
  www.wohnen.ethz.ch
 7. Banesa për student në Zürich
  www.woko.ch

Zhvendosja

Lëvizja është gjithmonë e vështirë. Stresi mund të zgjasë për disa ditë apo javë para zhvendosjes, dhe pastaj ende zgjatet për disa kohë pas lëvizje aktuale. Disa organizata bazë mund të ndihmojë në uljen e këtij stresit në minimum me shërbimet e tyre. Kur ju hyni në shtëpi, ju do të duhet të kujdeseni për disa procedura administrative, të cilat janë të përcaktuara me hollësi më poshtë.

A planifikoni për të lëvizur më shpejt në shtëpi?

Sigurohuni që ju i njoftoni në pronën tuaj të tanishme para se të lëvizni (më së voni, një ditë para fillimit të periudhës së njoftimit). Ju zakonisht duhet të joftoni tre muaj më parë në një pronë me qira dhe mos harroni të kontaktoni komunën në vendin tuaj të vjetër dhe të ri të vendbanimit në kohën e duhur. Ju duhet të informoni komunën ku ju jetoni dhe lëvizjen tuaj, dhe të regjistroheni në komunën e re. Ju duhet shikoni vetë më parë nga zyra e regjistrimit të banorëve nëse ju duhet të bëni këtë vetë duke qenë prezent.

A keni ndonjë problem duke i njoftuar ose me marrëveshjen aktuale të qirasë tuaj?

Autoritetet kantonale, rajonale ose komunale të pajtimit ekzistojnë në të gjitha kantonet për çështje që lidhen me qira. Ata janë të nevojshme për të këshilluar qiramarrësve, pronarët në të gjitha çështjet qeramarrese .

Lista e gjërave që duhet kujtuar para se te zhvendoseni.

Lëvizja në shtëpi përfshin një seri të procedurave administrative të pashmangshme. Lista e mëposhtme do t'ju ndihmoj në planin tuaj të veprimit.

 • Nënshkruaj një marrëveshje të re qiramarrje (ose kontrata e shitjes) dhe anuloje të vjetrën para datës së duhur
 • Merreni një ditë të lirë të punës. Ju keni të drejtë që të paktën të merreni një ditë për të lëvizur në shtëpi. Për lëvizje në distanca të gjata juve mundet në disa raste t'ju jepet më shumë kohë
 • Njoftoje kryetarin përgjegjës të sektorit (për shërbim ushtarak), zyrën e shërbimit civil (për shërbimet civile), ose zyrën e mbrojtjes civile (për mbrojtje civile) të komunës tuaj të mëparshëm të banimit
 • Njoftoje zyrën e komunikacionit rrugor (nëse jeni duke lëvizur në një kanton, njofto zyrën e trafikut rrugor të kantonit tuaj të ri të banimit)
 • Kontaktoni mësuesit dhe autoritetet e shkollës, nëse ju keni fëmijëve të moshës shkollore.
 • Njoftoje zyrën postare të mëparshme për ndryshimin e adresës (mund të bëni kërkesë për ri drejtimin direkt të postës tuaj tek adresa e re)
 • Njoftoje ndërmarrje e shërbimeve komunale të vendit tuaj të mëparshëm dhe vendbanimit të ri rreth shërbimit të rrymës, gazit, ujit etj
 • Njoftojë ndërmarrjet private të shërbimeve (telefonisë, internetit, televizionit etj)
 • Ju rikujtojm se njoftimi për shërbimet ushtarake apo disa tjera vlen vetëm për shtetasit zviceran

Lista e gjërave që duhet kujtuar gjatë ditës së zhvendosjes

 • Plotësoni një formë të inspektimit për kthimin e një apartamenti me pronarin e banesës së vjetër
 • Plotësoni një formular inspektimi me pronarin e banesës të re për hyrje në banesën e re
 • Ktheni të gjitha çelësat dhe për të merre një vërtetim që keni kthyer

Lista e gjërave që duhet kujtuar pas ditës së zhvendosjes

 • Regjistrohu tek zyra e regjistrimit të banorëve në vendbanimin tuaj të ri tek zyra e regjistrimit brenda afatit të duhur, e cila në përgjithësi është 8 ditë (zyra e regjistrimit i përcjellë informacionet tek autoritetet përkatëse tatimore).
 • Njoftojë kryetarin përgjegjës të sektorit (për shërbim ushtarak), zyrën civile të shërbimit (për shërbimin civil) ose zyrë për mbrojtje civile (për mbrojtje civile) të vendbanimit tuaj të ri.

Çfarë duhet të huajt të jenë të vetëdijshëm kur ata lëvizin?

Zhvendosja në vendbanimin e ri për të huajt përveç masave të lartpërmendura ka edhe disa procedura tjera të cilat i merreni nga zyra e regjistrimit të banorëve apo autoritetet kantonale të emigracionit. Gjatë zhvendosjes nëse ndrroni edhe kantonin atëherë duhet pajisur edhe me një lejëqëndrimi (vizë) të re dhe gjithashtu duhet njoftuar autoritetet komunale të venbanimit të vjetër dhe gjithashtu duhet regjistruar në vendbanimin e ri brenda 8 ditëve. Më shumë informacione mund të merreni edhe tek zyra e emigracionit.

Nëse keni ndërmend të jetoni jashtë vendit për një periudhë të zgjatur kohore ose plan për të lëvizur jashtë shtetit patjetër, ju keni nevojë për të dhënë njoftimin e largimit tuaj personalisht në autoritetet lokale. Detyrimi për të dhënë njoftim të nisjes për periudha më të shkurtra e herë jashtë shtetit ndryshon në varësi të pushtetit lokal. Nëse keni ndërmend të qëndrojnë jashtë vendit për më shumë se tre muaj, ju duhet të njoftoni zyrën e regjistrimit të banorëve. Ju duhet të ktheni marrveshjën e banimit në zyrën e regjistrimit të banorëve para nisjes tuaj. Zyra e regjistrimit do të japë certifikatën tuaj të origjinës për komunën tuaj të banimit ku do të mbahet për kohëzgjatjen e qëndrimit tuaj jashtë vendit.

Për më shumë informacione rreth nevojave të banimit kontaktoni autoritetet lokale ndërsa ne do mundohemi që në të ardhmen ti sjellim edhe disa informacione shtesë rreth kërkimit të një vendbanimi të ri dhe nevojat urgjente të strehimit.


Publikuar:
18.10.2022

Shpërndaje


© 2023 Gjiganti