Revista "EMIGRANTI" Finlandë

Revistën mund ta shkarkoni në formatin PDF ndërsa versionin e ri të portalit e gjeni tek Diaspora në Finlandë.

Revista ka 68 faqe me materiale nga fusha e integrimit, komunitetit dhe bizneseve shqiptare në Finlandë.

Madhësia 23 MB.

Revista "Emigranti"


Të gjitha të drejtat e punimeve janë të rezervuara. Punimet tona mund të përdoren vetëm nëse ceket burimi i informacionit apo kërkohet leja nga ne.

© 2007 - 2017 Gjiganti