Faqet sponsorizuese

Reklama e biznesit tuaj në projektet e portalit Gjiganti.com mund të shfaqet edhe në formën sponsorizuese. Ajo mund të jetë me shkrim, logo apo edhe forma tjera. Ekzistojnë disa lloje të formave në të cilat ju mund të jeni sponsorizues i asaj faqe. Zakonisht sponsorët vendosën në vendet më të dukshme. Disa nga format e mundshme janë:

  • Ju mund të sponsorizoni vetëm një faqe që ka të bëj me biznesin tuaj
  • Ju mund të bëhuni sponsor i një seksioni si psh. Seksioni Komuniteti në Finlandë ku reklama juaj do shfaqet në të gjitha faqet e këtij seksioni
  • Në broshurat të cilat i publikojmë në kuadër të projektit Diaspora, mund të bëhuni sponsor i asaj broshure
  • Ju mund ti zgjidheni disa faqe në të cilat mendoni se biznesi juaj përshtatet më mirë

Ekzistojnë edhe disa lloje tjera të sponsorizimeve prandaj mos hezitoni të na kontaktoni.