Rishitës i reklamave

Reklamimin tek portali Gjiganti.com mund ta bëni edhe përmes rishitësve zyrtarë të cilët i gjeni në këtë listë. Në bazë të rregullores, çmimorja nga rishitësit duhet të jetë e njëjtë me çmimet të cilat ne i ofrojmë përmes faqes tonë zyrtare.

Listën e rishitësve dhe disa informacione shtesë do i publikojmë së shpejti.