Komuna Zubin Potok | Gjiganti

Mirë se vini në Zubin Potok

Fshatrat në Zubin Potok


Banjë
Bërnjak
Bregu i Madh
Bubë
Cabrë
Çeqevë
Çeshanoviq
Çitluk
Crepulë
Drainoviq
Dren
Jaqnenicë
Jasenoviku i Epërm
Junce
Kalludra e Madhe
Kozarevo
Krligatë
Lluçkarekë
Oklace
Prroj i Megjës
Rezallë
Rujishtë
Stramci i Epërm
Tushiqë
Varagë
Vojmisliq
Zeçevicë
Zubin Potok
Zupcë


© 2023 Gjiganti