Komuna Shtërpcë | Gjiganti

Mirë se vini në Shtërpcë

Fshatrat në Shtërpcë


Bervec
Biti e Epërme
Biti e Poshtme
Brezovicë
Brod
Drekoc
Firajë
Gotovushë
Izhancë
Jashanicë
Kashanevë
Sevcë
Shtërpcë
Sushicë
Vërbeshticë
Viçë


© 2023 Gjiganti