Komuna Novobërdë | Gjiganti

Mirë se vini në Novobërdë

Fshatrat në Novobërdë


Bolec
Bostan
Bushincë
Carevc
Dragancë
Izvor
Jasenovik
Kllobukar
Koretishtë
Kufcë e Epërm
Llabjan
Makresh i Epërm
Makresh i Ultë
Manishincë
Miganoc
Mozgovë
Novobërdë
Parallovë
Prekoc
Stanishor
Strazhë
Tërniqec
Tirincë
Zebincë


© 2023 Gjiganti