Komuna Lipjan | Gjiganti

Mirë se vini në Lipjan

Fshatrat në Lipjan


Akllap
Babush i Muhaxherve
Baicë
Banullë
Breg i Zi
Brus
Bujan
Bukovicë
Divlakë
Dobrajë e Madhe
Dobrajë e Vogël
Dobratin
Gadime e Epërme
Gadime e Ulët
Gllanicë
Gllavicë
Gllogoc
Grackë e Vjetër
Grackë e Vogël
Gumnasellë
Gushtericë e Epërme
Gushtericë e Ulët
Hallaç i Madh
Hallaqi i Vogël
Hanroc
Janjevë
Kleqkë
Kojskë
Konjuh
Kraishtë
Krojmir
Leletiq
Lepi
Lipjan
Lipovicë
Livagjë
Llugaxhi
Llugë
Magurë
Marec
Medvec
Mirenë
Okosnicë
Plitkoviq
Poturoc
Qellopek
Qylagë
Radevë
Resinoc
Ribar i Madh
Ribar i Vogël
Rubofc
Rufc i Ri
Rufc i Vjetër
Shalë
Shisharkë
Skullan
Sllovi
Smallushë
Suhadoll
Teqe
Tërbuc
Topliqan
Torinë
Varigoc
Vërshec
Vogaqicë
Vrellë
Vrellë e Goleshit
Zllakuqan


© 2023 Gjiganti