Komuna Leposaviq | Gjiganti

Mirë se vini në Leposaviq

Fshatrat në Leposaviq


Bare
Bellobërdë
Beluqe
Berberistë
Bistricë
Bistricë e Shalës
Borçan
Borovë
Cerajë
Cërnatovë
Cërveni
Çirkoviq
Dobravë
Graniçan
Grkajë
Guvnishtë
Isevci i Ultë
Jelakcë
Kajkovë
Kamenicë
Kërnini i Epërm
Kërnjini i Ultë
Kijevicë
Koporiqë
Koshutovë
Kutnje
Leposaviç
Moshnicë
Ostraqë
Pllakanicë
Popovce
Postenja e Ibrit
Potomlë
Pridvoricë
Rëvatskë
Seocë
Sllatinë
Soçanicë
Trebiqe
Vraqevë
Vuçë
Zemanicë


© 2023 Gjiganti