Komuna Istog | Gjiganti

Mirë se vini në Istog

Fshatrat në Istog


Banjë
Banjicë
Belicë
Bellopojë
Carallukë
Cerrcë
Cërrkolez
Dobrushë
Dragolec
Drejë
Dubovë e Vogël
Dubravë
Gjurakoc
Istog
Istog i Poshtëm
Kaliqan
Kashicë
Kërrninë
Kosh
Kovragë
Lluga
Llukac i Begut
Llukac i Thatë
Lubovë
Lubozhdë
Mojstir
Muzhevinë
Orrobërdë
Osojan
Polanë
Prekallë
Prigodë
Rakosh
Serbobran
Shalinovicë
Shushicë
Sinajë
Staradran
Studenicë
Suhogërllë
Tomoc
Trubuhoc
Tuçep
Uçë
Veriq
Veriq i Ri
Vrellë
Zabllaq
Zallq
Zhakovë


© 2023 Gjiganti