Rajoni i Gjakovës

Lista e fshatrave në rajonin e Gjakovës të ndara në komuna. Shkako listën

Komunat në rajonin e Gjakovës

Fshatrat në

  1. Lista
  2. Lista
  1. Lista
  2. Lista
  1. Lista
  2. Lista
  1. Lista
  2. Lista