Minoritetet në Kosovë

Përbërja etnike

Regjistrimi i vitit 1981 merret si regjistrim i fundit valid në Kosovë. Në regjistrimin e popullsisë të vitit 1981 dhe vlerësimit të vitit 1991 Kosova kishte numër të popullsisë prej 1,584,440 respektivisht 1,956,196 banorë. Gjatë këtyre dy regjistrimeve Kosova kishte këtë strukturë të përbërjes etnike.

Tabela më lartë tregon disa statistika të viteve 1981 dhe 1991 si dhe ndryshimet në mes këtyre dy periudhave të regjistrimit.

Nga statistikat e Kosovës e tanishme thuhet se në Kosovë minoritetet e përbëjn një pakicë të vogë duke llogaritur me rreth 12 % të popullatës dhe shumica prej tyre janë serb.

Sponsor