Ambasadat në Kosovë

Më poshtë kemi sjellur listën duke përfshirë adresat e ambasadave dhe zyrave që përfaqsojn misionet diplomatike të shteteve të huaja në Kosovë. Në projektin ”Emigranti” ne kemi bërë disa punime të veqanta duke ju sjellur informacione më të gjera rreth aktiviteteve të misioneve diplomatike dhe procedurave tjera. Keto punime i kemi bërë vetëm për shtetet në të cilat vepron projekti Emigranti ku për momentin janë: Austria, Gjermania, Zvicra, Finlanda dhe Suedia. Faqja zyrtare e projektit Emigranti www.gjiganti.com/emigranti

Listën e misioneve diplomatike në Kosovë mund ta shkarkoni në formatin PDF

Ambasadat

Sponsor