Shoqëria dhe zakonet në Zvicër

Zvicra ka një shoqëri moderne dhe mendje-hapur. Shumica e njerëzve janë mirë të arsimuar dhe gëzojnë një standard të lartë të jetesës, si dhe liri të mjaftueshme që të jenë në gjendje të planifikojnë jetën e tyre ashtu siq e shohin vetë.

Shoqëria zvicerane është shënuar nga një pluralizëm i jeteses dhe një shumëllojshmëri etnike dhe kulturore. Pavarësisht nga ndryshimet në shoqëri, familja mbetet grupi më i rëndësishëm i referimit social. Shumica e njerëzve kanë trajnim të mirë profesional, një standard të lartë të jetës në kushtet ndërkombëtare dhe fushë të përshtatshme për formësimin e jetës së tyre personale.