Ekonomia e Zvicrës

Ekonomia e Zvicrës është një nga ekonomitë më stabile në botë. Politika e saj e afatgjate e sigurisë monetare dhe stabiliteti politik ka bërë Zvicra të jetë një strehë i sigurt për investitorët, duke krijuar një ekonomi që është gjithnjë e varur nga një valë e qëndrueshme e investimeve të huaja. Për shkak të përmasave të vogla të vendit dhe specializimit të lartë të punës, industria dhe tregtia janë çelësat për jetesë ekonomisë së Zvicrës. Zvicra ka arritur të ardhurat për kokë banori një nga më të larta në botë me shkallën e papunësisë të ulët dhe një buxhet të balancuar. Sektori i shërbimeve ka luajtur një rol të rëndësishëm ekonomik.

Ekonomia zvicerane ndjek modelin tipik të luftës së parë botërore në lidhje me sektorët e ekonomisë. Vetëm një pakicë e vogël e punëtorëve janë të përfshirë në sektorin primar ose bujqësor (3.8% e popullsisë, në vitin 2006), ndërsa një pakicë më e madhe është e përfshirë në sektorin e mesme ose prodhimin industrial (23% në vitin 2006). Shumica e popullsisë së punës janë të përfshirë në sektorin e shërbimeve (73.2% në vitin 2006). Përderisa shumica e praktikave zvicerane ekonomike janë sjellë kryesisht në përputhje me politikat e BE-së , disa proteksionizma tregtare mbeten , veçanërisht për sektorin e vogël bujqësor.

Zvicra ka një sektor të gjerë industrial, ajo nuk është shumë e njohur në mbarë botën, por i pranishëm me kompanitë në sektorë të ndryshëm industrial si përpunimin e ushqimit sikurse Nestle, industrin kimikale, sektorin e ndërtimit si Sika AG, farmaceutike si Novartis, veshjeve Sarnafil si dhe shumë të tjera.