hoqatat e huaja në Zvicër

Jemi duke bërë transferimin e materialeve nga versioni i vjetër i projektit Emigranti në versionin e ri të projektit Diaspora. Transferimin jemi duke e bërë nga disa faqe në ditë prandaj edhe nuk kemi ende materiale të reja në këtë faqe. Transferimin e plotë do e bëjmë deri në fund të vitit 2017.

Nëse kaloni në faqen kryesore të projektit Diaspora në Zvicër do i gjeni artikujt të cilët i kemi transferuar nga versioni i vjetër. Pas transferimit të plotë, do bëjmë rifreskimin me materiale të reja.