Organizimi i zyrës së punësimit në Zvicër

SECO – Drejtoria e Punës - www.seco.admin.ch

Autoriteti Zvicern i Tregut të Punës është përgjegjës për zbatimin e Aktit të Shërbimeve të Punësimit dhe të Sigurimit të Papunësisë. Partnerët e tij në kryerjen e këtyre detyrave janë kantonet, qendrat rajonale të punësimit, qendrat logjistike për masat e tregut të punës dhe fondet e papunësisë.

Tërësisht në përputhje me moton "Fokusuar në Punë" Autoriteti Zvicern i Tregut të Punës së bashku me partnerët e saj, është duke luftuar papunësinë. Ajo siguron të ardhura të arsyeshme zëvendësuese dhe përpiqet për të ri-integruar punëkërkuesit në tregun e punës në kohën më të shkurtër të mundshme. Në këtë proces kërkon jashtë dhe promovon bashkëpunimin mes institucioneve të përfshira me tregun e punës. Ajo mbron të punësuarit në fushën e punësimit të përkohshëm. Dhe kjo përfaqëson Zvicrën në çështjet ndërkombëtare.

Më shumë informacione mund të gjeni tek broshura "Fokusuar në Punë" në gjuhët:
Anglisht
Gjermanisht
Frëngjisht
Italisht

Qendrat e punësimit:

Së pari rreth qendrave të punësimit do jap shkurtimisht kuptimin e tyre në katër gjuhë, anglisht, gjermamosht, frëngjisht dhe italisht pasi që edhe webfaqja e qendrave të punësimit ndryshon.

RAV - Regional employment centres www.jobarea.ch
RAV - Die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren www.treffpunkt-arbeit.ch
ORP - Offices régionaux de placement www.espace-emploi.ch
URC - Uffici regionali di collocamento www.area-lavoro.ch

Çka janë RAV?

Qendrat rajonale të punësimit (RAV) janë zyrat të specializuara në vendosjen e punës, tregun e punës dhe të papunësisë. Aktualisht ka rreth 130 qendra të RAV-së, dhe është rrjeti më i madh i punësimit në Zvicër.

Nëse ju jeni një punëdhënës me vendet e lira për të mbushur ose ju jeni të papunë dhe në kërkim të punës, ju duhet të kontaktoni njërën nga zyrat më të afërta të RAV-it.

Ju jeni në kërkim të një pune

Këshilltari i RAV-it do t'ju bëj të ditur opsionet e ndryshme të hapura për ju (vetë-shërbimin në vendet e RAV-it, shkëmbimeve të punësimit në internet etj.) Juve do ju jepen shumë këshilla dhe e gjithë ndihma që ju duhet. RAV drejton një bazë të dhënash të vende të lira të punës i cili ju jep qasje në njërin prej shkërmbimeve më të mëdha të punësimit dhe më të rifreskuar në Zvicër.

Ju jeni të papunë

Ju mund të përfitoni nga njohuritë e këshilltarit tuaj nga çështjet në lidhje me papunësinë. Këshilltari juaj do t'ju mbështesë gjatë periudhës tuaj të papunësisë dhe sugjeroj mënyrat e ri-integrimit në tregun e punës.

Ju jeni një punëdhënës

RAV-i është vendi i duhur për të shkuar nëse jeni duke kërkuar për puntor. Ju vetëm duhet të kontaktoni zyrën më të afërt të RAV-it në zonën tuaj dhe jepni këshilltarit tuaj një profil të llojit të personit që ju po kërkoni. Ju gjithashtu mund të reklamoni punën tuaj direkt në faqen e internetit apo të shikoni në databasen e tyre për kandidatët e ardhshëm.

Nëse keni ndonjë pyetje të pakuptueshme, lirshëm mund ti kontaktoni zyrat e RAV-it.