Sindikatat në Zvicër

Për momentin në këtë faqe ne kemi publikuar vetëm disa lidhje ku mund të drejtohuni rreth temave të lidhura me çështjet e sindikatave. Së shpejti po mundohemi ti sjellim edhe verzionet në gjuhën shqipe.

Disa lidhje të rëndësishme

Të drejtat e puntorëve

Të drejtat e punëtorit në shumë shtete evropiane mbrohen në mënyra të ndryshme. Sindikatat e punëtorëve janë institucionet të cilat merren me mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve në të gjitha sektorët e punës. Secili sektor ka sindikatën e vetë dhe në shumicën e rasteve anëtarsimi në këto sindikata nuk është i detyrueshëm por kjo do të shkoj në interesin tuaj sepse antarsimi në këto organizata do ti mbron të drejtat tuaja në rast se keni ndonjë problem me punëdhënësin apo raste tjera në punë.

Ekzistojn edhe rrugë tjera në mbrojtjën e të drejtave të punëtorëve ndërsa ne këto do japim disa udhëzime se ku të drejtoheni në rast se keni nevojë. Përveq këtyre këtu ne do ti publikojm edhe disa artikuj bazë rreth detyrave themelore si të punëdhënësit ashtu edhe të punëtorit.

Së shpejti do mundohemi të sjellim tek ju disa informacione konkrete.