Ndërmarrjet e mëdha punësuese në Zvicër

Në shumicën e shteteve evropiane ekzistojn mundësi të ndryshme rreth punësimit. Njëra ndër to eshte edhe punësimi përmes ndërmarrjeve të mëdha apo me një emër mund ti quajm edhe ndërmarrjet rekrutuese. Këto ndërmarrje nuk do të thotë se kanë numrin më të madh të punëtorëve apo janë ndërmarrjet më të mëdha në vend por rolin e të punësuarit e luajn në aspekte të ndryshme. Rruga më e lehtë për të hyrë në tregun e punës për të huajt e ri në shtetet evropiane bëhet përmes këtyre ndërmarrjeve.

Se si funksionojn këto ndërmarrje ne së shpejti do sjellim rregullat kryesore dhe listen e disa ndërmarrjeve më të njohura në këtë fushë.

Kërkimi për punë

Për momentin ne mund ti ofrojm disa informacione nga zyra e punësimit ndërsa në verzionin tjetër do sjellim edhe informacione tjera nga ndërmarrjet tjera punësuese.

RAV - Regional employment centres www.jobarea.ch
RAV - Die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren www.treffpunkt-arbeit.ch
ORP - Offices régionaux de placement www.espace-emploi.ch
URC - Uffici regionali di collocamento www.area-lavoro.ch

Për më shumë informacione shikoni më lartë tek “Zyra e punësimit” apo në anën e djathtë janë disa lidhje që ju drejtojn tek portalet e punësimit.