Puna dhe perfitimi i një profesioni në Zvicër

Puna dhe profesioni ka si qëllim aktivizimin e të rinjëve apo sapo të ardhurëve në Zvicër duke mundësuar gjetjën e një rruge më të lehtë në marrjen e një profesioni ku në të njëjtën kohë do të jetë edhe i punësuar në fushën e atij profesioni. Mundësitë e tilla janë mjaft të mira dhe kanë treguar një sukses të mirë në integrimin e shoqërisë ku vendosen.

Në verzionin tjetër do sjellim disa shembuj konkrejt dhe mënyra se si mund të bëheni pjesë e kësaj.