Njoftim

Gjiganti ka bërë ndryshime të mëdha në projektin kushtuar Diasporës Shqiptare duke kaluar nga "Emigranti" në "Diaspora" dhe klasifikimi i përmbajtjes si dhe dizajni është ndryshuar në përgjithësi.

Ne jemi duke bërë transferimin e materialeve nga versioni i vjetër i projektit Emigranti në versionin e ri të projektit Diaspora. Transferimin jemi duke e bërë nga disa faqe në ditë prandaj edhe nuk kemi ende materiale të reja në këtë faqe. Transferimin e plotë do e bëjmë deri në fund të vitit 2017.

Nëse kaloni në faqen kryesore të projektit Diaspora do i gjeni artikujt të cilët i kemi transferuar nga versioni i vjetër. Pas transferimit të plotë, do bëjmë rifreskimin me materiale të reja.

Mos harroni të kthehuni prap në këtë faqe, së shpejti do sjellim materialet e reje.

Faleminderit për mirëkuptim
Stafi i Gjiganti.com