Universitetet në Suedi

Në Suedi universitete dhe kolegje universitare ofrojnë shumë programe studimore dhe gjithashtu kurse me një temë të veçantë.

Trajnimi është i ndarë në tri nivele të bazuar në njëra-tjetrën:

  • Niveli bazë (3 vjet)
  • Nivelit të përparuar (1-5 vjet)
  • Niveli kërkimor (2-4 vjet)

Shtrirja e një kursi ose një programi trajnimi llogaritet në kreditë e arsimit të lartë. Studimet me kohë të plotë për një semestër i përgjigjën 30 kredi të arsimit të lartë dhe koha e plotë e vit akademik përbëhet nga 60 kredi të arsimit të lartë. Të gjitha trajnimet në kolegj është i përbërë nga kurset. Një kurs zakonisht mbulon ndërmjet 7,5 - 30 kredi.

Rreth studimeve në universitetet suedeze ne jemi duke përgatitur një broshurë të veçanë prandaj vizitoni faqën Universitetet tek shkollat në këtë seksion dhe do njoftohuni më shumë rreth studimeve në Suedi.

Integrimi në Suedi