Shtypi dhe mediat në Suedi

Qëllimi i kësaj faqe është t'ju sjell lexuesve mundësit më të lehta në qasjen e shtypit suedez. Për momentin ne kemi arritur ti vetëm sjellim disa lidhje të gazetave më të lexuara dhe shtypit në internet mirpo se shpejti shpresojm t'ju sjellim informacione shtesë.

Më vazhdim kemi përgatitur një list të shtypit suedez

Televizionet publike dhe private në Suedi

Qëllimi i kësaj faqe është t'ju sjell lexuesve mundësit më të lehta në qasjen e televizioneve suedeze. Për momentin ne kemi arritur ti sjellim një list të disa televizioneve publike dhe private kështu që se shpejti shpresojm t'ju sjellim informacione shtesë me sqarime tjera se si funksionon sistemi i televizioneve në Suedi.

Lista e televizioneve suedeze

Radiot suedeze

Qëllimi i kësaj faqe është t'ju sjell lexuesve mundësit më të lehta në qasjen e radiove suedeze. Për momentin ne kemi arritur ti sjellim listen e disa radio publike dhe private.

Lista e disa radiove suedeze

Integrimi në Suedi