Kërkimi për punë në Suedi

Në Suedi ekzistojn mundësi të ndryshme për të kërkuar punë. Ndër ato më të popullarizura koheve të fundit janë shërbimet përmes internetit prandaj në vazhdim do japin disa webfaqe të njohura që shërbëjn për publikimin e vendeve të lira të punës ndërsa në verzionin tjetër do sjellim një përshkrim më të gjërë duke përfshirë disa shembuj konkrejt dhe disa terme kryesore të përkthyera në shqip.

Integrimi në Suedi