Qytetet e Norvegjisë

Duke u bazuar në informacionet zyrtare nga autoritetet komunale pra pikerisht nga webfaqet zyrtare, ne jemi munduar që të krijojm një urë lidhëse e cila do të mundësoj gjetjën më të lehtë të informacioneve për nevojat tuaja. Këto informacione i kanë përgatitur autoritetet komunale me qëllim të një integrimi më të lehtë të komunitetit shqiptar prandaj ne jemi munduar që t'ju sjellim sa më shumë informacione në gjuhën shqipe ku në disa komuna ekzistojn disa lidhje në formë të broshurave.

Norvegjia ka 19 njësi administrative të nivelit të regjioneve të quajtura fylke (fylker njëjës: fylke) dhe 431 njësi të nivelit komunal të quajtura kommuner/kommunar. Njësit e nivelit të lartë kanë një funsionë në mes të qeverisjes qendrore dhe asaj lokale.

 1. Østfold
 2. Akershus
 3. Oslo
 4. Hedmark
 5. Oppland
 6. Buskerud
 7. Vestfold
 8. Telemark
 9. Aust-Agder
 10. Vest-Agder
 11. Rogaland
 12. Hordaland
 13. Sogn og Fjordane
 14. Møre og Romsdal
 15. Sør-Trøndelag
 16. Nord-Trøndelag
 17. Nordland
 18. Troms
 19. Finnmark

Në të ardhmën ne do të mundohemi të bëjmë një bashkëpunim të ngusht me autoritetet komunale apo regjionale me qëllim të rritjes së volumit të materialeve në gjuhën shqipe ku me shkëmbimin e përvojave tona do arrijm edhe qëllimet e projektit Emigranti.

Norvegjia