Shoqatat shqiptare në Norvegji

Për momentin kemi siguruar vetëm disa shoqata shqiptare në pjesën jugore të Norvegjisë ndërsa në verzionin tjetër do të mundohemi të sjellim edhe nga qytetet tjera ku jeton komuniteti shqiptar.


Organizata studentore "Rinia Shqiptare"

post@albung.no
www.albung.no

AU/ASF
Postboks 97 Blindern
0313 Oslo

Aktiviteti:
kulturor, edukativ

Qendra islamike kulturore shqiptare - QISHK

+47 22 35 33 72
kryesia@qiksh.no
www.qiksh.no

Tvetenveien 55
0666 Oslo

Aktiviteti:
kulturor, fetar ...

Komunitetet në Norvegji