Guida | Gjiganti

Arti në Suedi

Përgjithësisht thuhet se arti suedez është zhvilluar nga Evropa kontinentale perëndimore. Veprat e hershme të artit janë bërë në formë të simboleve, figurave e të ngjashme qysh në vitet 7000 p.e.r. Ndër krijuesit e parë të artit suedez njihet Balle i cili ka vepruar në vitet 1000. Me depërtimin e krishterimit filloi të kultivohet ikonografia veçanërisht në kishat e Suedisë s... more...

Historia e Austrisë

Historia e Finlandës

Historia e Suedisë

Qeveria e Zvicrës

Mirë se vini në Zvicër


Webfaqe, çështje integrimi, marketing, konsulltime


Partneritet

B2C, B2B, G2G, SMEsMisioni ynë

Të pavarur dhe të hapur me të gjithë.


Gjiganti.com


© 2023 Gjiganti