Qeveria e Gjermanisë

Që nga viti 1949 Republika Federale e Gjermanisë ka qenë një federatë demokratike parlamentare e përbërë nga 16 shtete (Bundesländer), secili me ligjet e veta, parlamentin dhe qeverisjën. Autoriteti më i lartë shtetëror shtrihet tek federata. Përveç Bundestagut gjerman (Parlamentit Federal) edhe Bundesrat (Këshilli Federal) i delegatëve nga qeveritë e dërguara nga 16 shtetet gjithashtu marrin pjesë në procesin legjislativ në nivel federal. Ligji bazë përbën bazën ligjore dhe politike të qeverisë. Ajo lidh legjislacionin ndaj rendit kushtetues.

Rëndësia e veçantë i është bashkangjitur për të drejtat themelore të ankoruara në ligjin bazë. Gjermania mbështet paqën, demokracinë dhe të drejtat e njeriut si dhe mbrojtjen e mjedisit dhe klimës në mbarë botën, në bashkëpunim me standardet evropiane dhe partnerët e saj transatlantike.

Bundesrat (Këshilli Fedaral)
Bundesrat është një nga pesë organet kushtetuese në Republikën Federale të Gjermanisë. është i përfshirë në procesin legjislativ dhe merr pjesë në vendimet federale dhe çështjet e BE-së. Numri i anëtarëve 69 përbëhet nga delegatët e shtetëve. Votat e çdo shteti mvaret për nga numri i banorëve. Çdo shtet duhet të votoj unanimisht. Zyra e presidentit të Bundesrat-it mbahet çdo vit nga ministri i çdo shteti

Bundestag (Parlamenti)
Me 27 shtator 2009 është zgjedhur Bundestagu Gjerman i 17-të . Parlamenti i ri është bërë nga 5 parti parlamentare me kualicione. CDU/CSU së bashku me FDP kanë formuar qeverinë. SDP është partia më e madhe opozitare me 146 ulëse.

Gjermania është anëtare e organizatave të rëndësishme evropiane dhe ndërkombëtare.

Republika Federale e Gjermanisë është një shtet themelues anëtar i Bashkimit Evropian (BE) dhe ka qenë një anëtare e plotë e Kombeve të Bashkuara (OKB) që nga viti 1973.

Bundeswehr (forcat e armatosura) është e angazhuar në misionet e huaja që janë të mandatuar nga OKB-ja dhe i kryer nga NATO dhe BE.

Kushtetuta e 23 Maj 1949 e njohur si ligji themelor behet kushtetuta e gjermanisë me 3 tetor 1990 gjatë ribashkimit të Gjermanisë dhe kjo mirret zyrtarisht si dita kombëtare e shtetit (dita e pavarsisë).

Udhëheqësit:
President: Joachim Gauck (prej 18 mars 2012 duke zëvendsuar Christian Wulff nga dorëheqja)
Presidenti zgjidhet për një mandat pesë vjeqar (ka të drejtë për një mandat të dytë). Presidentin e zgjedh Konventa Federale e cila përbehet nga antarët e Bundestagut dhe nga një numër i njëjtë i antarëve të zgjedhur nga parlamentet e 16 shteteve.
Udhëheqëse e qeverisë apo Kancelarja: Angela Merkel (prej 22 nëntor 2005).

Kancelarin e propozon partia e cila fiton më së shumti vota gjatë zgjedhjeve dhe pastaj kancelari ka të drejtë të zgjedh vetë ministrat. Kancelari ka autoritetin më të lartë politik.

Zakonisht në Gjermani asnjë parti nuk fiton shumicën absolute të votave prandaj bëhen edhe koalicione dhe në këtë rast kemi koalicionin CDU/CSU ku kancelarja vjen nga CDU-ja.

Gjermania