Viza e punës në Finlandë

Nëse keni ndërmend të punoni në Finlandë, keni nevojë për një leje qëndrimi të bazuar nga punësimi dhe lëshuar nga shteti i Finlandës.

Nëse keni ndërmend të punësoni veten në Finlandë, keni nevojë për një leje qëndrimi për një person të vetë-punësuar, të lëshuar nga shteti i Finlandës.

Puna në Finlandë me një leje të dhënë nga një vend tjetër nuk lejohet zakonisht, sidomos nëse kohëzgjatja e punës është më e gjatë se tre muaj.

Në disa raste ajo është e mjaftueshme që ju të keni një leje qëndrimi apo një vizë të dhënë nga një vend tjetër Shengen, ose që ju jeni i lejuar për të qëndruar në Finlandë pa vizë. Në këto situata të drejtën për të punuar është e kufizuar për punë të caktuara, dhe kjo vlen për një periudhë maksimale prej tre muajsh, por jo më shumë se viza juaj sa është e vlefshme.

Nëse keni një lloj tjetër leje qëndrimi lëshuar nga shteti i Finlandës, ju mund të keni të drejtën për të punuar. Nëse ky është rasti, ju nuk keni nevojë për ndonjë leje tjetër qëndrimi që do të lejohet për të punuar. Ju mund të kontrolloni nga leja e qëndrimit dhe vendimi i lejes së qëndrimit nëse ju keni të drejtë për të punuar në Finlandë. Më shumë informacione mbi të drejtën e azilkërkuesit për të punuar është në dispozicion në seksionin Azili në Finlandë.

Nëse ju keni përfunduar një diplomë ose kualifikim në Finlandë dhe ju keni një punë, ju duhet të aplikoni për një leje qëndrimi në bazë të asaj se ju keni një diplomë nga Finlanda.

Nëse ju është dhënë një leje qëndrimi në bazë të të qënit viktimë e trafikimit të qenieve njerëzore, ju keni të drejtë të punojnë në Finlandë pa kufizime.

Informacionet rreth lejeqëndrimeve jepen nga autoritetet e policisë www.poliisi.fi

Burimet e këtyre informacioneve janë të bazuara nga zyra e emigracionit www.migri.fi

KU dhe SI në Finlandë