Sistemi i trafikut në Finlandë

Rrjeti finlandez rrugor përfshin autostradat, rrjetin rrugor komunal dhe rrugët private. Së bashku me qendrat rajonale të zhvillimit ekonomik, transportit dhe ambientit, agjencioni finlandez i transportit është përgjegjëse për mirëmbajtjen dhe zhvillimin e rrjetit rrugor shtetëror.

Rrjeti finlandez rrugor është i gjatë rreth 454.000 km. Ai përfshin rreth 350.000 km rrugë private dhe pyll dhe 26,000 km rrugë komunale. Në total, agjencia finlandeze e transportit është përgjegjës për rreth 78.000 km të autostradës.

Autostradat dhe rrugët kryesore e përbëjnë më shumë se 13.000 km, 700 km nga të cilat janë autostrada. Shumica e gjatësisë totale të rrugëve 64,900 km përbëhet prej rrugëve lokale dhe atyre lidhëse. Megjithatë, këto përfaqësojnë pak më shumë se një e treta e të gjithë trafikut. Ka shumë pak diku mbi 5.000 km rrugë për e këmbësor dhe biçikleta.

Në verzionin tjetër do sjellim edhe funksionimin e sistemit të trafikut dhe shfrytëzimi i tyre. Për momentin si shembull kemi sistemin e trafikut në zonat: Helsinki, Vantaa dhe Espoo ku përmes webfaqes www.hsl.fi mund ti shikoni të gjithë oraret dhe lidhjet e mundëshme për rreth këtyre 3 komunave. Udhëtimi me tren mund të shikohet përmes webfaqës zyrtare www.vr.fi

Së shpejti me informacione shtesë.

KU dhe SI në Finlandë