Qellimi i seksionit Problemet (Situata te veshtira)

Shpesh te huajt per shkak te mosnjohjes se gjerave te ndryshme hasin edhe ne probleme te ndryshme, per kete arsye kemi zgjedhur kete seksion per ta zhvilluar ne informimin sa me te kjart per te huajt qe mos te hasin ne problemet nga te cilat mund t'ju shmangen nese vetem marrin nje kujdes me te mire nga pasojat e mundshme te tyre.

Do te bejm nje pershkrim sa me te kjart ne bashepunim me institucionet pergjegjse, njerzit qe kane hasur ne keto probleme, dhe gjerat tjera qe ndihmojn ne parandalimin e ketyre dukurive te keqija.

KU dhe SI në Finlandë