Udhëzime rreth gjuhës finlandeze

Kurset e gjuhës finlandeze

Ekzistojn qendra të ndryshme të mësimit të gjuhës finlandeze. Ofrimi i kurseve të gjuhës bëhet nga shkollat private, shkollat e gjuhëve të huaja, universitetet, interneti dhe institucionet tjera shtetërore. Me anë të kësaj faqe ne do mundohemi t'ju ofrojm juve lidhjet tek këto shkolla. Këto kurse mund ti ndiqni në mënyrë vullnetare duke bërë pagesën vetë apo në disa raste institucionet e emigrimit apo punësimit ju ofrojn kruse falas në kuadër të procesit të integrimit.

Sigurisht mundësit e kurseve përmes internetit janë shumë të mira dhe mjaft të përhapura prandaj edhe këtyre kurseve do ti kushtojm një rëndësi të veqant ku për momentin në anën e djath kemi vendosur disa lidhje të cilat ju drejtojn tek mësimi i gjuhës finlandeze përmes internetit dhe në shumë raste këto faqe ofrojn shërbime të kurseve online.

Lista e kurseve

 1. Suomen kielen kurssit
  www.finnishcourses.fi
 2. University of Helsinki
  www.helsinki.fi/university
 3. Qendra kulturore "Caisa"
  www.caisa.fi
 4. Onnenkieli
  www.onnenkieli.fi
 5. Shoqata e edukimit për të rritur (KOL)
  www.ktol.fi
 6. TILA Communications
  www.tilacommunications.fi
 7. Finnish School
  www.finnishschool.com

Integrimi në Finlandë