Fjalori i gjuhës finlandeze me 1000 fjalë

Fjalori me 1000 fjalë në Finlandë është një produkt i ri në kuadër të portalit www.gjiganti.com Ideja e këtij produkti ka lindur duke parë interesimin e madh në mësimin e gjuhëve të huaja e sidomos atyre ku ka përqendrim të madh të shqiptarëve. Ne mendojmë se nëse një person mund ti mësojë 1 000 fjalë të ndryshme dhe të ketë mundësi ti lidhë me njëra tjetrën, kjo do të jetë një ndihmë e madhe dhe mundëson që ta gjeni vetveten në situata të ndryshme.

Ky fjalor përmban fjalët më të përdorshme në jetën e përditshme dhe ka disa veti unike që dallon nga të tjerët. Në kuadër të këtyre 1000 fjalëve ne nuk kemi publiku fjalët që bëjnë pjesë në grupe të veçanta si p.sh numrat, shtetet, qytetet etj. pra këtu bëjnë pjesë vetëm fjalët që kanë një kuptim.

Integrimi në Finlandë