Shoqëria dhe zakondet finlandeze

Finlandezët janë konsideruar gjithashtu të jenë të ftohtë, pak të qetë dhe të rezervuar. Megjithatë, ata janë në të vërtetë të ngrohtë, miqësor, dhe njerëz të ndershëm sidomos sapo të filloni ti njihni më shumë.

Finlanda ka një shoqëri moderne dhe mendje-hapur. Shumica e njerëzve janë mirë të arsimuar dhe gëzojnë një standard të lartë të jetesës, si dhe liri të mjaftueshme që të jenë në gjendje të planifikojnë jetën e tyre ashtu siç e shohin vetë.

Megjithatë, si në vendet e tjera të mëdha industriale, edhe shoqëria finlandeze po përballet me sfidën e zgjidhjes së problemeve të tendencave demografike, në veçanti në plakjen e shoqërisë. Shumica e njerëzve kanë trajnim të mirë profesional, një standard të lartë të jetës në kushtet ndërkombëtare dhe fushë të përshtatshme për formësimin e jetës së tyre personale.

Në versionin e ardhshëm do sjellim informacione me gjerësisht rreth zakoneve konkrete të shoqerisë finlandeze.

Finlanda