Ambasadat dhe konsullatat shqiptare në Belgjikë

Me poshtë kemi publikuar informacionet kontaktuese të ambasadave shqiptare ne Belgjikë të cilat janë të bazuara nga përfaqësitë e tyre diplomatike. Për me shume informacione rreth shërbimeve të ambasadave dhe konsullatave shqiptare, ju lutem vizitoni webfaqet e tyre zyrtare apo kontaktoni ata direkt.


Ambasada e Shqipërisë


1 1, Avenue des Scarabées
1000 Bruxelles

+32 2 640 14 22
Fax. +32 2 640 28 58
Për urgjencë
+32 488026890
embassy.brussels@mfa.gov.al
www.ambasadat.gov.al/belgium

Orari zyrtar
E hënë - E premte
09:00 - 17:00

Ambasada e Kosovës


Avenue Roger Vandendriessche 38
1150 Woluwe Saint Pierre
Brussels

+32 2 773 2700
Fax. +32 2 773 2709
embassy.belgium@rks-gov.net www.ambasadat.gov.al/belgium

Shërbimi Konsullor

+32 2 773 2730
Fax. +32 2 773 2709
consulate.brussels@rks-gov.net
www.ambasada-ks.net/be

Ambasada e Maqedonisë


Rue de la Loi,
38 1040 Brussels

+32 2 734 5687
+32 2 732 9108
Fax + 32 2 732 0717
brussels@mfa.gov.mk
www.mfa.gov.mk