Ekonomia e Austrisë | Gjiganti

Ekonomia e Austrisë

Austria ka një ekonomi të fortë me produkte të makinerisë, metalurgjisë dhe tekstilit që kanë një rëndësi të veçantë. Sido që të jetë industria më e rëndësishme e vendit, është turizmi. Austria, me një ekonomi mirë të zhvilluar dhe standard të lartë jetese, është e lidhur ngushtë me ekonomitë e tjera të BE-së. Sektori i shërbimeve përbën dy të tretat e prodhimit të brendshëm bruto prej 232 miliardë €. Tregtia dhe industria përbëjnë rreth një të tretën e GDP-së, bujqësia kontribuon rreth 2 %. Me një mesatare për kokë banori PKB-së prej mbi 27.000 euro, Austria renditet ndër vendet më të pasura të Evropës.

Rreth një e treta e konsumit të energjisë në Austri është e mbuluar nga industria e energjisë kombëtare. Deri në 70% e energjisë vjen nga burimet e rinovueshme, si uji. Industria, e cila ende është konsideruar të jetë motori kombëtar rritës, është i përbërë nga ndërmarrjet kryesisht të vogla dhe të mesme. Sektori industrial i Austrisë është, megjithatë, një botë më e madhe, midis viteve 1995-2003 prodhimi industrial është rritur për 28 % në një vëllim të përgjithshëm prej 90.9 miliardë euro. Me 11.4 miliardë Euro në vitin 2003, mekanika dhe industria e çelikut ishin kontribuesit më të mëdhenjë të prodhimit të përgjithshëm të Austrisë, pasuar nga industria kimike 10.6 miliardë euro, industria elektrike dhe elektronike 10.2 miliardë.

Industria e shërbimeve është sektori i rritjes më të shpejtë në sektorin e industrisë austriake. Rreth 1/6 e 3 milion rrogave të fuqisë puntore është i punësuar në sektorin e tregtisë dhe industrisë, e cila kontribuon rreth 13 % të PBB-së. Turizmi është fituesi më i madh nga këmbimi i jashtëm i vendit dhe sektori me rritje më të shpejtë, 220.000 njerëz në 40.000 qendrat turistike gjenerojnë 10 % të prodhimit ekonomik të Austrisë. Në vitin 2004 në Austri turistët kanë kaluar 117.000.000 netë.

Industria e shërbimeve është sektori i rritjes më të shpejtë në sektorin e industrisë austriake. Rreth 1/6 e 3 milion rrogave të fuqisë puntore është i punësuar në sektorin e tregtisë dhe industrisë, e cila kontribuon rreth 13 % të PBB-së. Turizmi është fituesi më i madh nga këmbimi i jashtëm i vendit dhe sektori me rritje më të shpejtë, 220.000 njerëz në 40.000 qendrat turistike gjenerojnë 10 % të prodhimit ekonomik të Austrisë. Në vitin 2004 në Austri turistët kanë kaluar 117.000.000 netë.

Me 7.5 milionë hektarë tokë që e përdorin së bashku me kafshët bujqësia kontribuon 30 % për biznesin bujqësor të vlerës së shtuar. Austria krenohet me një pabesueshmeri prej 18 500 eko-ferma duke ja shtuar reputacionin vendit si dyqanin i prodhimeve gjysme të gatshme të Evropës. Sipërfaqja e Austrisë është 47 % e pyllëzuar. Përveç ujit, druit, një rol gjithnjë e më shumë i rëndësishëm e luan edhe burimi i ripërtëritshëm i energjisë.

Në mesin e brendshëm të biznesit të verës, dhe pavarësisht se janë vetëm një vend i vogël i prodhimit të verës, Austria ka fituar një reputacion të shkëlqyer për prodhimin e disa verërave që kanë sjellur rezultate të larta. Rreth 32.000 punishte të verës prodhojnë një mesatare prej 2.5 milionë hektolitra verë në vit. Verërat austriake janë të prodhuara kryesisht nga rrushi Riesling dhe Gruner Veltliner por gjithashtu rrushi Sauvignon Blanc është i përdorur. Vera e bardhë merr shumicën e vëmendjes, por edhe e kuqja është e shkëlqyer.

Export konsiderohet si jetik për ekonominë austriake. Mallrat kryesore të eksportit janë makineritë dhe pajisjet, automjetet dhe pjesët, letra dhe kartoni, artikuj metalik, kimikalet, hekur dhe çelik, tekstil, prodhime ushqimore etj. Ndër dhjetë prodhimet më të njohura e përbëjn 2/3 e vëllimit të eksportit të përgjithshëm. Shumica e eksporteve shkojnë në vende të tjera të Evropës ku destinacion kyresor e kanë Gjermaninë.


Publikuar:
18.10.2022

Shpërndaje


© 2023 Gjiganti