Radiot shqiptare

Gjiganti ka bërë ndryshime të mëdha në projektin kushtuar Diasporës Shqiptare duke kaluar nga "Emigranti" në "Diaspora" dhe klasifikimi i përmbajtjes si dhe dizajni është ndryshuar në përgjithësi.

Deri më tani versionin e plotë e kemi publikuar në Finlandë me platformën e gjerë duke përfshirë çështjet e integrimi dhe komunitetit shqiptarë ndërsa në disa shtete tjera kemi publikuar platformën me të vogël. Këto shtete i kemi listuar anash.

Televizionet shqiptare ende nuk janë gati në versionin e ri dhe shpresojmë deri në fund të vitit të sjellim të gjitha informacionet e reja për të gjitha shtetet prandaj kaloni tek versioni i vjetër në Radiot shqiptare