Statistikat

Ky është versioni i vjetër.
Duke u bazuar nga statistikat e vjetra me 2014 që i kemi nga sistemi i Google Analytics (Nëntor) dhe shërbimet tjera që ofrojn statistika rreth portalit gjiganti.com ne kemi arritur rezultate konkrete ku disa prej tyre i kemi listuar më poshtë:

  • Databaza e portalit gjiganti.com është pasuruar me mbi 1 500 faqe të ndryshme të webit
  • Deri më tani kemi arritur ti publikojm rreth 40 broshura të ndryshme
  • Numri mesatar i vizitave në ditë ka kalu mbi 4 000 dhe është në rritje e sipër
  • Shumica e vizitave mbi 90% vijn nga vendet ku veprojn projektet tona duke llogaritur të gjitha trojet shqiptare dhe shumicën e diasporës. Një nga këto arsye është sepse ne i bllokojm vizitat jo realse si Spam, spyder, robotet tjere etj
  • Ne marrim mbi 90 000 klikime në muaj vetëm nga kërkimet në Google. Kjo tregon se vizitorët na gjejn neve duke u bazuar nga nevojat e tyre dhe sistemi ynë i avancuar në motorët e kërkimit dhe mbi të gjitha materialet që ne ofrojm
  • Deri më tani kemi arritur ti sigurojm mbi 3500 fraza të ndryshme në muaj që janë regjistruar në databazen e Google.com
  • Deri më tani kemi krijuar shumë bashkëpunime formale me organizata të ndryshme kulturore në mbarë botën si dhe me disa institucione kosovare. Bashkëpunimi është në rritje e sipër

Kemi edhe shumë fakte tjera që na bëjm të jeni unik në fushën tonë. Për më tepër ju mbetet juve ti shikoni punimet tona dhe ju mirëpresim për komentet e juaja. Këtu e gjeni listën e disa statistikave nga Google Analytics