Faqet sponsorizuese

Reklama e biznesit tuaj në projektet e portalit gjiganti.com mund të shfaqet edhe në formën sponzorizuese. Ajo mund të jetë me shkrim, logo apo edhe forma tjera. Ekzistojn disa lloje të formave në të cilat ju mund të jeni sponzorizues i asaj faqe. Zakonisht sponzorët vendosën në vendet më të dukshme. Disa nga format e mundëshme janë:

  • Ju mund të sponzorizoni vetëm një faqe që ka të bëj me biznesin tuaj
  • Ju mund të bëhuni sponzor i një seksioni si psh. Seksioni Biznesi në Finland ku reklama juaj do shfaqet në të gjitha faqet e këtij seksioni
  • Në broshurat të cilat i publikojm në kuadër të projektit Emigranti, mund të bëheni sponzor i asaj broshure
  • Ju mund ti zgjedhni disa faqe në të cilat mendoni se biznesi juaj i përshtatet

Ekzistojn edhe disa lloje tjera të sponzorizimeve prandaj mos heiztoni të na kontaktoni. Më poshtë kemi publikuar një shembull se si mund të duket reklama juaj si sponzor. Shiko shembullin konkret