Shembujt e reklamava

Për ti kuptuar më lehtë disa forma të reklamimit, ne kemi marrur disa shembuj ku së pari do bëjm sqarimet dhe me pas do japin edhe linkun direkt tek faqja reklamuese. Ky verzion i shembujve është ende fillestar por shpresojm së shpejti do sjellim verzionin më të avancuar.

Shembulli 1:

Reklama juaj mund të vendosët në faqën kryesore të portalit gjiganti.com. Madhësia standarte është 170 x 100 px dhe 200 x 100 px. Në faqën kryesore ekzistojn edhe reklama me levizje ku madhësia mesatare është 300 x 100. Ndryshimi i fotografive apo tekstit mund të bëhet sipas marrveshjes.

Shembulli 2:

Në cdo seksion të projekti Emigranti, në faqet e para ekzistojn vende të veçanta ku mund të shfaqet reklama juaj. Ato më së shumti gjenden në anën e djathtë apo tek fundi i faqës në formë horizontale. Madhësia standarte edhe këtu është 170 x 100 dhe 200 x 100. Në këto faqe ekzistojn edhe reklamat sponzorizuese. Kliko shembullin konkret: Komuniteti shqiptar në Zvicër

Shembulli 3:

Reklama juaj mund të jetë edhe brenda artikullit dhe kjo mund të bëhet më se miri nëse artikullin të cilin ne e shkruajm, i përshtatët fushës së biznesit tuaj. Në këtë faqe zakonisht vendosim listën e webfaqeve që u sugjerojm lexuesve dhe gjithashtu pjesën ku ju mund të jeni sponzor i kësaj faqe. Kliko shembullin konkret: Banimi në Zvicër