Pse tek ne?

Ka shumë aryse që puna jonä 10 vjeçare ka treguar suksese konkrete në zhvillimin e projekteve të ndryshme në kuadër të portalit gjiganti.com prandaj edhe hapsirat reklamuese për bizneset tuaja janë të formave të ndryshme. Këto mundësi janë të hapura në forma të ndryshme duke filluar nga reklamat standarte, bashkëpunuese, sponzorizuese etj.

Ndër projektet, ne kemi arritur që të zhvillojm projektin më të madhë kushtuar integrimit dhe organizimit të diasporës shqiptare. Ky projekt për momentin ka një shtrirje në 19 shtete të ndryshme dhe kjo tregon se bizneset tuaja do të shihen nga shumica e shteteve ku jetojn dhe veprojn shqiptarët.

Lisa e mëposhtme tregon disa nga vetit unike që na bëjn të dallojm nga të tjerët

  • Ne nuk publikojm reklama të padeshiruara siq janë ato nga Google Ads apo lloje tjera që hapen si dritare të veçanta të cilat sjellin informacione të padheshiruara
  • Ne kemi fituar besueshmerinë si tek lexuesit ashtu edhe tek bashkëpuntorët dhe institucionet e ndryshme pasi materialet që ne sjellim vijn nga burime të besueshme dhe janë të sakta
  • Edhe pse bashkëpunojm me organizata të ndryshme, institucione dhe biznese private, ne gjithmonë kemi qenë të pavarur në aspektin politik, fetar, grupor etj.
  • Portali gjiganti.com mirret vetëm me fushat të cilat janë të parapara me plan prandaj edhe nuk sjellim informacione të cilat nuk i përshtaten projekteve tona sepse jemi të fokusuar në fushën me të cilën mirremi
  • Vetit tjera ju mbetet juve ti zbuloni vetë

Numri më i madh i lexuesve tek ne drejtohen përmes makinës së kërkimit google.com dhe kjo tregon se punimet tona sjellin klientët që kanë nevojë për gjëra të ndryshme. Duke u bazuar nga statistikat, ne kemi faktet konkrete që tregojn se si vijn lexuesit tek ne ku ndër to kemi mbi 3 000 terme të ndryshme të cilat google.com i drejton tek ne.

Përmes projektit Emigranti, ne kemi thyer shumë barriera që kanë të bëjnë me diasporën shqiptare. Për më shumë rreth kualitetit të punës sonë, vizitoni projektet tona dhe binduni vetë.