Lista e çmimeve në Gjiganti.com

Duke u bazuar nga format e ndryshme të marketingut të cilat i ofrojm në kuadër të projekteve, ekzistojn edhe çmime të ndryshme të cilat mvaren edhe nga forma reklamuse ku disa prej tyre i kemi publikuar tek ofertat dhe disa si faqe sponzorizuese. Një formë standarte e cila mund ti përshtatet të gjithë bizneseve e kemi prezantuar në listën më poshtë:

 1. Reklamat në faqen kryesore www.gjiganti.com
  • 0.50 € në ditë (200 x 100 px)
  • 1.00 € në ditë (350 x 100 px - reklama me lëvizje)
 2. Reklama në faqen e parë të projektit Emigranti www.gjiganti.com/emigranti
  • 0.40 € në ditë (200 x 100 px)
  • (këtu përfshihen edhe projektet tjera të Gjigant-it)
 3. Reklama në faqet e para të shtetëve ku vepron Emigrani (Austri, Gjermani, Zvicër etj)
  • 0.30 € në ditë (200 x 100 px)
 4. Reklama në faqet e para të seksioneve psh. Edukimi në Gjermani
  • 0.20 € në ditë (200 x 100 px)
  • 0.10 € në ditë (reklama si sponzor jepet së bashku me faqet tjera brenda seksionit)
 5. Reklama brenda faqeve të një seksioni psh. Sistemi i edukimit në Gjermani
  • 0.10 € në ditë (200 x 100 px) (çdo faqe brenda seksioneve ka të njëtin çmim)
  • 0.10 € në ditë /në faqe (reklama jepet si sponzor nëse klienti merr mbi 5 faqe brenda një seksioni)
 6. Për llojet tjera të mundëshme të reklamimit, ju lutëm na kontaktoni

* Një reklamë publikohet duke filluar me një buxhet minimal prej 10 €

Për informacione tjera dhe porosit, mos hezitoni të na kontaktoni