Biznesi në Kosovë

Qëllimi ynë në këtë seksion është promovimi i biznesit kosovar dhe investimet nga diaspora. Për momentin end jemi në fillim të këtij projektin por ne së shpejti do sjellim verzionin e parë duke përfshirë informatat bazë rrethi regjistrimit të biznesit dhe procedurave tjera.

Për momentin mund ti lexoni disa përparsi rreth investimeve në Kosovë duke u bazuar nga Ministria e Punëve të Jashtme.

Investimet në Kosovë

Arsyet që të investoni në Kosovë

Përfitime për investitorët potencial të huaj dhe vendor. Disa nga përfitimet kur investoni në Kosovë janë: taksa të ulëta, resurse të pasura dhe ambient përkrahës të biznesit:

 • Taksat në Kosovë janë shumë të ulëta krahasuar me shtetet fqinjë
 • Sistemi tatimor është mbajtur jashtëzakonisht i thjeshtë
 • Popullata – e re dhe e motivuar, 70% nën moshën 35 vjeçare
 • Një fuqi të re dhe të motivuar punëtore me shpirt dhe aftësi të forta ndërmarrëse dhe gjithashtu njohuri të përgjithshme të shumicës së gjuhëve Evropiane
 • Resurset e lakmueshme natyrore: linjiti, zinku, plumbi, feronikeli dhe toka pjellore bujqësore
 • Qasje të lirë në tregun e Bashkimit Evropian dhe tregjet fqinje
 • Institucione moderne në përkrahjen e bizneseve
 • procedurë të thjeshtë dhe të shpejtë për regjistrimin e bizneseve (brenda 3 ditëve)
 • Sistem të sigurtë bankar
 • Strukturë moderne ligjore dhe në pajtim me BE-në
 • Monedha zyrtare në Kosovë është Euro, që eliminon rrezikun e Euro-zonave

Ky ishte vetëm një përshikrim i shkurtër rreth investimeve në Kosovë.

Sponsor