Gramatika e gjuhës gjermane

Gramatika do të përfshin një përshkrim të përgjithshëm rreth gramatikës së gjuhës gjermane për folesit fillestar dhe mesatar. Tek metodat e të mësuarit permendem se kurset e gjuhës kanë përparsitë e veta dule u mbeshtetur edhe në përmbajtjen e planprogrameve dhe pikërisht në këto planprograme në shumicën e rasteve është pjesë Gramatika.

Gramatika luan një rol të rëndësishëm për ata të cilët dëshirojn të mësojn gjuhën standarte gjermane dhe për nevoja shkollimi. Ne do të mundohemi të sjellim sa më shumë punime. Për momentin kemi bërë vetëm një shembull të vogël duke ju sjellur Përemrat vetor.

Së shpejti edhe me materiale tjera

Broshura në shqip: Përemrat vetor

Integrimi në Gjermani