Shqiptarët në Finlandë


Rreth shqiptarëve në Finlandë ne kemi publikuar broshurën e re në versionin 3 ku tregohet në detaje rreth banorëve shqip-folës të ndara në regjione, komuna si dhe tërë Finlandën (1990 - 2016). Broshurën mund ta shkarkoni nga lidhja anash.

Komunitetet në Finlandë