Shqiptarët në Finlandë

Fluksi më i madh i emigrimit të shqiptarëve në Finlandë ka filluar gjatë viteve 1991 - 1992. Duke u bazuar nga bisedat me të ardhurit e asaj kohe thuhet se numri i tyre ka qenë rreth 2000. Shumica e të ardhurve gjatë kësaj kohe janë paraqitur si azilkërkues për qëllime politike duke u bazuar nga situata politike në Kosovë.

Një fluks tjetër i emigrimit është bërë edhe gjatë luftës në Kosovë e sidomos në vitin 1999 dhe me pas nuk ka pasur ndonjë fluks të madh përveç shtimit të popullatës nga lindjet, bashkimi familjar, çështjet e punësimit etj.

Edhe pse vetë qytetarët shqiptarë që jetojnë këtu japin mendime të ndryshme rreth numrit të përafërt të tyre, ende nuk janë gjetur statistika të sakta pasi që statistikat e bazuara nga institucionet finlandeze bihen në kundërshtime me bisedat e shqiptarëve të cilët disa prej tyre thonë se ka më shumë se 15 mijë.

Një ndër shkaqet kryesore të mos ekzistimit të këtyre statistikave ka ndikuar edhe shtetësia e shqiptarëve pasi që shumica prej tyre kur kanë ardhur në fillim janë regjistruar me shtetësi jugosllave dhe me pas në fluksin e dytë me shtetësi serbo-malazeze ndërsa pas vitit 2008 edhe pse Finlanda ka pranuar Kosovën si shtet i pavarur dhe e ka futur në listën e regjistrimit, ende nuk është kompletuar një regjistrim i plotë. Të dhënat nga enti i statistikave deri në fund të 2015 të cilat i kemi paraqitur në tabelën anash, tregojnë listën e renditur në bazë të numrit te të huajve ku Kosova dhe Shqipëria nuk figurojnë në 15 vendet e para por ish Serbia dhe Mali i Zi kanë 3 535 banorë.

Ku qëndron arsyeja?

Në fakt shkaku i procesit të regjistrimit që e cekëm më lartë, e renditë Kosovën brenda ish Serbisë dhe Malit të Zi sepse nga statistikat tjera del se vetëm nga Serbia janë 735 banorë dhe një numër shumë i vogël nga Mali i Zi me 15 banorë dhe kjo tregon se nga 3 535 banorët nga ish- Serbia dhe Mali i Zi, llogariten të jenë shumica nga Kosova me 2 785. Nga statistikat e zyrës së emigracionit Shqipëria 321 dhe Maqedonia 233 ndërsa Kosova këtu nuk është përfshirë si shtet në vete.

Të gjithë qytetarët me shtetësi kosovare të cilët janë pajisur me pasaporta të reja të Republikës së Kosovës vetë duhet të lajmërohen tek zyra e regjistrimit civil për ta ndërruar shtetësinë nga e kaluara në kosovar pasi që një sistem i tillë nuk bëhet automatikisht për shqiptarët të cilët janë regjistruar me shtetësi jugosllave apo serbo-malazeze para vitit 2008 përndryshe statistikat do mbetën një pjesë nga regjistrimi i vjetër dhe pjesa tjetër nga regjistrimi i ri si kosovar.

Vërejtje:

Ju rikujtojmë se këtu nuk janë llogaritur shqiptarët që kanë marr nënshtetësi finlandeze apo ata të cilët kanë lindur në Finlandë dhe automatikisht kanë fituar shtetësinë finlandeze dhe kjo ndodhë nëse së paku njëri nga prindërit ka shtetësi finlandeze.

Si mund të vijmë në një përfundim më të përafërt?

Për të ardhur në një përfundim të përafërt rreth numrit të shqiptarëve në Finlandë anash kemi nxjerr disa statistika të bazuara nga institucionet finlandeze në bazë të popullatës të cilët e flasin gjuhën shqipe dhe nga statistikat e të huajve me shtetësi nga vendet e ish Jugosllavisë.

Siç po e shihni, tabela e marrë nga enti i statistikave të Finlandës tregon se deri në fund të vitit 2015, gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare e flasin 9 233 banorë. Në këtë grup hyjnë të gjithë banorët shqip-folës të cilët vijnë nga trojet shqiptare, ata të cilët kanë marrë nënshtetësi finlandeze si dhe fëmijët që kanë së paku një prindër shqip-folës.

Duke u bazuar nga këto statistika sipas gjuhës dhe duke bërë krahasimin me statistikat e shqiptarëve si banorë të huaj në Finlandë, vijmë në përfundim se shumica prej tyre vijnë nga Kosova. Nga këto statistika vijmë në përfundim se për momentin në Finlandë jetojnë rreth 10 000 banorë që kanë rrënjë nga trojet shqiptare.

Të huaj dhe nënshtetësia në Finlandë

Duke u bazuar në tabelën e parë, shihet se numri më i madh i të huajve vjen nga shtetet fqinjë Estonia dhe Rusia duke u pasuar nga Suedia, Kina, Somalia dhe diku në mes vendeve 15-20 llogaritet të jetë Kosova.

Finlanda është një nga vendet e pakta që lejon qytetarët të kenë shtetësi të dyfishtë. Zakonisht në shumë vende të BE-së kur të huajve ju lëshohet nënshtetësia e atij vendi, ata së pari detyrohen që të largohen nga nënshtetësia e vendit të prejardhjes.

Duke u bazuar nga enti i statistikave në tabelën e publikuar anash, vetëm në vitin 2015, janë lëshuar 7 921 nënshtetësi nga të cilat Rusia dhe Somalia shihen që kanë një interesim më të madh ndërsa shqiptarët në këtë grup nuk renditën në 10 vendet e para.

Nga enti i statistikave thuhet se deri në fund të vitit 2015, kanë qenë 95 658 banorë të përhershëm në Finlandë me shtetësi të dyfishtë (finlandeze dhe të një vendi tjetër). Nga ky numër, 19 534 kanë qenë të lindur në Finlandë të cilëve ju është dhënë nënshtetësia nga një vend tjetër dhe 76 124 kanë qenë me nënshtetësi të një vendi tjetër të cilët janë pajisur me nënshtetësi finlandeze.

Grupi më i madh me shtetësi të dyfishtë në fund të vitit 2015 vijnë nga Rusia 25 572, Suedia 7 007, Estonia 4 147, SH.B.A 3 810 dhe Somalia 3 592.

Burimi i informacionit:

Tilastokeskus www.stat.fiKomunitetet në Finlandë