Revista "DIASPORA" dhe sponsorizimi për bizneset shqiptare në Finlandë

Ju njoftojmë se ne kemi vendosur ta publikojmë versionin e 2-të të revistës "DIASPORA" (më herët është quajtur "Emigranti") e cila është pjesë e projektit Diaspora që vepron në kuadër të portalit www.gjiganti.com

Është me rendësi të ceket se kjo revistë është absolutisht e pavarur në të gjitha aspektet prandaj edhe keqkuptimet mos të marrin rrugën e gabuar pasi interesi që më së shumti fiton është komuniteti shqiptar që jeton në Finlandë.

E veçanta e këtij numri të ri do jetë edhe vazhdimi i punës me projekte dhe shërbime tjera që do përfitojë i gjithë komuniteti shqiptar duke përfshirë edhe bizneset si dhe shoqatat shqiptare. Këto risi që do i bëjmë së bashku me disa grupe nga komuniteti ynë, do i publikojmë në muajt në vijim.

Çështjet kryesore që do publikohen në këtë numër do jenë të ndara në 5 grupe:

  1. Integrimi
  2. Finlanda
  3. Komuniteti
  4. Bizneset
  5. Shërbimet "Ku & Si"

Informacionet rreth procesit të revistës do i publikojmë në faqen zyrtare www.gjiganti.com/finlande si dhe Facebook tek grupi "Shqiptarët e Finlandes".

Bizneset

Derisa revista do shpërndahet falas tek të gjithë lexuesit, ne si mbulim të shpenzimeve në përgatitjen e kësaj reviste kemi ofruar hapësira reklamimi në formë sponsorizimi ku të gjithë bizneset do trajtohen në mënyrë të barabartë duke i ndarë në disa lloje apo forma të sponsorizimit. Lisën e çmimëve do e gjeni në vijim.

Për më shumë informacione rreth sponsorizimit apo bashkëpunimit, ju lutëm shkruani në postën elektronike fatonmedia@gmail.com apo telefononi në +358 40 837 4680.

Çmimorja në A4

1. Publikimi i logos = 200 €
2. Hapësira 1 / 4 = 250 €
3. Gjysma e faqes 1/2 = 500 €
4. Faqja e plotë A4 = 1 000 €