Gjuha finlandeze (Suomen kieli) flitet nga pjesa më e madhe e popullsisë në Finlandë rreth 89 % si dhe nga finlandezët etnik që jetojnë në vendet tjera si Suedia, Norvegjia etj. duke përmbledhur rreth 6 milion në mbarë botën...vazhdon


Integrimi është një term me kuptime të ndryshme prandaj edhe ekspertët japin mendime dhe opinione të pavarura pasi nuk ka një përcaktim të saktë por megjithatë kur flasim për të huajt dhe në këtë rast diasporën shqiptare atëherë mund të themi se të gjithë kanë një ide dhe qëllim i cili shkon në interes të komunitetit shqiptarë drejt rrugës së edukimit...vazhdon

Historia e bizneseve shqiptare në Finlandë

Veprimtaria e bizneseve shqiptare ka filluar qysh në vitet 90-ta, pas ardhjes së grupit më të madh të shqiptarëve. Kur flitet për bizneset shqiptare në Finlandë, gjithmonë përmenden disa fusha që shqiptarët janë më të kyçur dhe në këtë rast ne do i përfshijmë vetëm 4 fushat më të njohura...vazhdon


Reklamoni biznesin tuaj

Tikkurilantie 68 C, 01300 Vantaa
+358 50 306 8542
fatonmedia (at) gmail.com

Suomen Uusyrityskeskukset ry (SUK)

SUK (agjencitë e ndërmarrjeve finlandeze) është një organizatë që lidhë bashkëpunimin e sektorit privat dhe publik. Nëse keni nevojë për këshilla të çfarëdo lloji rreth hapjes së një biznesi, kjo organizatë ofron shërbime falas përmes 31 qendrave rajonale dhe 85 pikave të ndryshme në mbarë Finlandën. Ju mund të bëni edhe një plan biznesi së bashku me ndonjërin nga ekspertët...vazhdon

EnterFinland - www.enterfinland.fi
(shërbimi elektronik i lejeve qëndrimeve)

Me qëllim të lehtësimit të procedurave për aplikim, Migri ka krijuar një shërbim elektronik i cili mundëson aplikimin e disa lloje të leje qëndrimeve në Finlandë.

Ne do mundohemi ti bëjmë disa sqarime kryesore rreth funksionimit të këtij sistemi për shfrytëzimin sa me të lehtë gjatë aplikimit...vazhdon


Të gjitha të drejtat e punimeve janë të rezervuara. Punimet tona mund të përdoren vetëm nëse ceket burimi i informacionit apo kërkohet leja nga ne.

© 2007 - 2017 Gjiganti